DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC TRÊN HUYỆN ĐĂK RLẤP (Ngày 08 tháng 01 năm 2021)

Nhận xét: Trong 24h qua, trên địa bàn huyện Đăk RLấp phổ biến không mưa nên lưu lượng trên các sông suối có xu thế giảm nhẹ, có nơi ít biến đổi.
Dự báo: Trong 24h tới lưu lượng trên các sông suối trên địa bàn huyện Đăk Rlấp dao động theo xu thế giảm nhẹ, có nơi ít biến đổi.
 
Huyện Đăk Rlấp
STT Sông, suối Lưu lượng(m3/s)
1 Thôn 8, Nhân Cơ Đăk Yao 5.00
2 Cầu Bản, Nhân Đạo Đăk RSung 5.40
3 Thôn 4, Nhân Đạo Đăk Mur 6.05
4 Quảng Trung, Nghĩa Thắng Đăk RKênh 1 5.30
5 Nghĩa Thắng 2 Đăk RKênh 2 5.05
6 Đăk Sin Đăk RKênh 3 6.10
7 SaDaKo, Quảng Tín Da Dung 8.15
8 Thôn 4, Quảng Tín Đăk Rlấp 5.80
9 Thôn 14, ĐăkWer 1 Đăk KRung 5.15
10 Thôn 16, ĐăkWer 2 Đăk Rtih 5.60
 

Tác giả bài viết: Phan Huy Đông

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đăk Nông