DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC TRÊN HUYỆN ĐĂK SONG (Ngày 16 tháng 01 năm 2021)

Nhận xét: Trong 24h qua, trên địa bàn huyện Đăk Song phổ biến không mưa nên lưu lượng trên các sông suối có xu thế giảm nhẹ, có nơi ít biến đổi.
Dự báo: Trong 24h tới lưu lượng trên các sông suối trên địa bàn huyện Đăk Song dao động theo xu thế giảm nhẹ.
Huyện Đăk Song
STT Sông, suối Lưu lượng(m3/s)
1 Nâm NJang ĐăkN’Đrung 1 6.35
2 ĐăkN’Đrung ĐăkN’Đrung 2 6.20
3 Đăk Hòa Đăk Mol 7.30
4 Đăk Mol Đăk Moi 7.70
 

Tác giả bài viết: Phan Huy Đông

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đăk Nông