DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC TRÊN HUYỆN ĐĂK MIL (Ngày 22 tháng 6 năm 2019)

Nhận xét: Trong 24h qua, trên địa bàn huyện Đăk Mil có mưa nhỏ nhiều nơi nên lưu lượng trên các sông suối trên địa bàn huyện có dao động nhỏ, có nơi ít biến đổi.
        Dự báo: Trong 24h tới, lưu lượng trên các sông suối trên địa bàn huyện Đăk Mil có dao động nhỏ.
              Huyện Đăk Mil
STT Sông, suối Lưu lượng(m3/s)
1 Đăk Săk Đăk Sô 0.480
2 Long Sơn Đăk R’To 1 0.420
3 Đức Mạnh Đăk R’To 2 0.490
4 Đăk Rla Đăk Rla 0.290
 

Tác giả bài viết: Phan Huy Đông

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đăk Nông