DỰ BÁO NGUỒN NƯỚC TRÊN HUYỆN CƯ JÚT (Ngày 19 tháng 10 năm 2020)

Nhận xét: Trong 24h qua, trên địa bàn huyện Cư Jút có mưa nhiều nơi, lượng không đáng kể nên lưu lượng trên các sông suối có dao động nhỏ.
Dự báo: Trong 24h tới lưu lượng trên các sông suối trên địa bàn huyện Cư Jút có dao động theo xu thế tăng.
                 Huyện Cư Jút
STT Sông, suối Lưu lượng(m3/s)
1 Trúc Sơn ĐăkGang 6.50
2 CưKnia ĐăkDier 5.65
3 Tâm Thắng EaGang 7.40
4 Ea Tling ĐăkSour 14.0
 

Tác giả bài viết: Phan Huy Đông

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đăk Nông