THÔNG BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN THÁNG 3 NĂM 2019 CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI TỈNH ĐĂK NÔNG

I. Tình hình khí tượng
   1. Tổng kết:
   Tháng 02 năm 2019 tỉnh Đăk Nông chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam áp cao lạnh lục tăng cường yếu theo từng đợt, kết hợp với rìa Đông Nam áp thấp nóng phía tây có cường độ yếu. Trên cao áp cao cận nhiệt đới khống chế. Thời tiết phổ biến: Ít mây đến mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có ngày có sương mù vài nơi; Thời kỳ cuối khu vực Giữa và phía Nam tỉnh có ngày chiều tối có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác. Nhiệt độ và số giờ nắng cao hơn, bốc hơi, độ ẩm và lượng mưa thấp hơn so với TBNNCTK.
   2. Dự báo:
Trong tháng 3 năm 2019 là tháng thuộc thời kỳ mùa khô, thời tiết tỉnh Đăk Nông chủ yếu chịu ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam áp cao lạnh lục địa tăng cường yếu theo từng đợt, kết hợp với rìa Đông Nam áp thấp nóng phía tây. Trên cao là hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới. Thời tiết các khu vực phổ biến: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có ngày có mưa rào và dông vài nơi đến rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng mưa đá, tố, lốc kèm gió giật mạnh. Gió đổi hướng cấp 2. Lượng mưa các khu vực phổ biến thấp hơn so với TBNNCTK, tập trung vào nửa cuối tháng. Nhiệt độ không khí trung bình cao hơn so với TBNNCTK.
a.  Khu vực các huyện phía Bắc và Đông Bắc tỉnh (Cư Jút, Krông Nô):
   - Nhiệt độ không khí: Trung bình 23.5 - 25.50C; Cao nhất: 33.0 - 36.00C; Thấp nhất: 16.0 - 19.00C.
   - Lượng mưa: < 10.0mm.
b. Khu vực các huyện Giữa tỉnh (Đăk Mil, Đăk Song):
   - Nhiệt độ không khí: Trung bình: 22.5 - 24.50C; Cao nhất: 31.0 - 34.00C; Thấp nhất: 15.0 - 18.00C.
   - Lượng mưa: < 10.0mm, có nơi > 10.0mm.
   c. Khu vực các huyện phía Nam tỉnh (Tuy Đức, Đăk Rlấp, Gia Nghĩa, Đăk Glong):           
   - Nhiệt độ không khí: Trung bình: 23.5 - 25.50C; Cao nhất: 33.0 - 36.00C; Thấp nhất: 14.0 - 17.00C.
   - Lượng mưa: 10.0 - 20.0mm, có nơi > 20.0mm.
          II. Tình hình thủy văn
          1. Tổng kết
          Mực nước trên các sông, suối trên địa bàn tỉnh Đăk Nông trong tháng 02 năm 2019: Trên sông Đăk Nông mực nước có dao động theo xu thế giảm chậm với biên độ dao động từ 0.05 – 0.15 mét, có ngày mực nước ít biến đổi. Các sông EaKrông, Krông Nô mực nước dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện với biên độ từ 1.43 – 2.45 mét.
          Mực nước trung bình tháng 02 năm 2019:
          - So với tháng trước (tháng 01/2019) ở mức xấp xỉ đến thấp hơn từ 0.05 - 0.30 mét;
          - So với cùng kỳ năm trước (năm 2018) ở mức thấp hơn từ 0.15 - 0.20 mét; Riêng sông Krông Nô cao hơn đến 0.25 mét.
          - So với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ ở mức cao hơn từ 0.05 - 0.35 mét; Riêng sông Đăk Nông ( tại trạm Thủy văn Đăk Nông) thấp hơn đến 0.25 mét.
          + Dòng chảy trung bình tháng ở mức xấp xỉ và thấp hơn đến 61% so với TBNN. Riêng sông Krông Nô cao hơn đến 74%.
          2. Dự báo
          Mực nước trên các sông suối ở Đăk Nông trong tháng 3 năm 2019 tiếp tục dao động theo xu thế giảm chậm, với biên độ dao động từ 0.10 – 0.20 mét, có ngày mực nước ít biến đổi; Riêng sông EaKrông và Krông Nô dao động theo điều tiết của hồ thủy điện.
          Mực nước trung bình tháng 3 năm 2019:
          - So với mực nước trung bình tháng trước (tháng 02/2019) ở mức xấp xỉ.
          - So với mực nước trung bình cùng kỳ năm trước (năm 2018) ở mức thấp hơn từ 0.15 – 0.25 mét; Riêng sông Ea Krông cao hơn đến 0.05 mét.
          - So với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ ở mức cao hơn từ 0.05 – 0.10 mét. Riêng sông Đăk Nông thấp hơn đến 0.20 mét.
          + Dòng chảy trung bình tháng phổ biến ở mức cao hơn từ 5 - 22% so với TBNN. Riêng sông Đăk Nông thấp hơn đến 20%.
 
 
 
 
BẢNG SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG THÁNG 02 NĂM 2019
        Yếu tố
 
  Trạm
Nhiệt độ (0C) Mưa (mm) Độ ẩm (%) Nắng
Ttb Tx Tn Lượng Số ngày Trung
bình
Thấp nhất (Giờ)
Cầu 14 24.1 34.3 18.0 0.0 0 72 31 280.7
Đăk Nông 23.8 34.5 11.8 1.2 1 71 24 242.8
Đăk Mil 22.8 31.7 15.2 0.0 0 73 31 263.6
Đức Xuyên       0.8 1      
Đăk Mâm       0.0 0      
Đăk Drông       0.0 0      
Nâm N‘Jang       3.0 11      
Đăk Rmăng       3.0 3      
Quảng Sơn       1.4 4      
Quảng Khê       0.0 0      
Kiến Đức       28.0 2      
Đăk Ngo       25.6 2      
Đăk Bukso       1.2 5      
                   
 
 
BẢNG SỐ LIỆU THỦY VĂN THÁNG 02 NĂM 2019
Trạm Sông Hmax (cm) Ngày Hmin (cm) Ngày Mực nước trung bình (cm) Lưu lượng trung bình (m3/s)
Thực đo So sánh TBNN Thực đo So sánh TBNN
Đăk Nông Đăk Nông 58731 09 58718 04 58721 < 22 1.81 < 61%
Cầu 14 EaKrông 30274 01 30131 28 30219 >3 145 <1.4%
Đức Xuyên Krông Nô 42578 07 42333 08 42470 > 37 81.8 > 74%
 
DỰ BÁO THỦY VĂN THÁNG 3 NĂM 2019
Trạm Sông Htb (cm) So sánh TBNN Qtb (m3/s) So sánh TBNN
Đăk Nông Đăk Nông 58720 < 21 3.55 < 19%
Cầu 14 EaKrông 30220 > 08 155 > 5.5%
Đức Xuyên Krông Nô 42470 > 06 82.0 > 22%
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Bình

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đăk Nông