DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2019 TRÊN PHẠM VI TỈNH ĐĂK NÔNG

 
  1. Tình hình khí tượng:
1.Tổng kết: Trong 10 ngày qua thời tiết tỉnh Đăk Nông: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, có ngày có nơi mưa vừa, cá biệt mưa to. Nhiệt độ và số giờ nắng cao hơn; Độ ẩm và bốc hơi thấp hơn; Lượng mưa biến động so với TBNNCTK.
          2. Dự báo: Trong 10 ngày tới thời tiết tỉnh Đăk Nông: Chịu ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam áp thấp nóng phía Tây, kết hợp đới gió Tây Nam có cường độ trung bình, sau mạnh dần vào thời kỳ cuối. Trên cao là hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới. Thời tiết phổ biến: mây thay đổi đến nhiều mây; thời kỳ đầu và thời kỳ cuối chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, cá biệt mưa to và dông; thời kỳ giữa chiều tối và đêm có mưa, mưa rào vài nơi đến rải rác, có nơi mưa vừa và dông; ngày nắng gián đoạn; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét kèm gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 - 3. Lượng mưa tập trung vào thời kỳ đầu và thời kỳ cuối, phổ biến xấp xỉ và thấp hơn so với TBNNCTK.
Dự báo nhiệt độ không khí và lượng mưa:
a. Khu vực các huyện phía Bắc và Đông Bắc tỉnh (Cư Jút, Krông Nô):
- Nhiệt độ không khí: Trung bình: 24.5 - 26.50C; Thấp nhất: 19.0 - 22.00C; Cao nhất: 31.0 - 34.00C.
- Lượng mưa: 40.0 - 70.0mm, có nơi >70.0mm.
b. Khu vực các huyện Giữa tỉnh (Đăk Mil, Đăk Song):
- Nhiệt độ không khí: Trung bình: 23.0 - 25.00C; Thấp nhất: 18.0 - 21.00C; Cao nhất: 29.0 - 32.00C.
- Lượng mưa: 50.0 - 80.0mm, có nơi >80.0mm.
c. Khu vực các huyện phía Nam tỉnh (Tuy Đức, Đăk Rlấp, Gia Nghĩa, Đăk Glong):
- Nhiệt độ không khí: Trung bình: 23.5 – 25.50C; Thấp nhất: 18.0 - 21.00C; Cao nhất: 31.0 - 34.00C.
- Lượng mưa: 60.0 - 110.0mm, có nơi >110.0mm
II. Tình hình thủy văn.
1. Tổng kết: Mực nước và lưu lượng trên các sông suối ở tỉnh Đăk Nông trong 10 ngày đầu tháng 6/2019: Trên sông Đăk Nông (tại trạm thủy văn Đăk Nông) mực nước dao động với biên độ từ 0.05 – 0.20m, có ngày mực nước ít biến đổi. Trên các sông Ea Krông (tại trạm thủy văn Cầu 14) và Krông Nô (tại trạm thủy văn Đức Xuyên) mực nước dao động theo điều tiết của hồ thủy điện.
Mực nước trung bình:
- So với mực nước 11 ngày cuối tháng 5/2019 phổ biến ở mức cao hơn từ 0.05 – 0.20m; Riêng sông Krông Nô (tại trạm Thủy văn Đức Xuyên) thấp hơn đến 0.05m.
- So với mực nước cùng kỳ năm trước (năm 2018) phổ biến ở mức thấp hơn từ 0.20 – 1.00m; Riêng sông EaKrông (tại trạm Thủy văn Cầu 14) cao hơn đến 0.05m.
- So với mực nước trung bình nhiều năm cùng thời kỳ phổ biến ở mức thấp hơn từ 0.20 - 0.70m. Riêng sông EaKrông (tại trạm Thủy văn Cầu 14) cao hơn đến 0.10m.
2. Dự báo: Mực nước và lưu lượng trên các sông suối ở Đăk Nông trong 10 ngày giữa tháng 6/2019: Trên sông Đăk Nông (tại trạm Thủy văn Đăk Nông) mực nước có dao động với biên độ từ 0.10 – 0.25m, có ngày mực nước ít biến đổi; Trên các sông Ea Krông (tại trạm thủy văn Cầu 14) và Krông Nô (tại trạm Thủy văn Đức Xuyên) mực nước dao động theo điều tiết của hồ chứa thủy điện.
Mực nước trung bình:
- So với mực nước 10 ngày đầu tháng 6/2019 ở mức thấp hơn từ 0.05 – 0.10m. Riêng sông Krông Nô (tại trạm Thủy văn Đức Xuyên) cao hơn đến 0.05m.
- So với mực nước cùng kỳ năm trước (năm 2018) phổ biến ở mức thấp hơn từ 0.10 – 1.60m;
         - So với mực nước trung bình nhiều năm cùng thời kỳ phổ biến ở mức thấp hơn từ 0.05 – 0.80m; 
BẢNG SỐ LIỆU KHÍ TƯỢNG 10 NGÀY ĐẦU THÁNG 6 NĂM 2019
 

         Yếu tố
Nhiệt độ không khí (oC ) Mưa Độ ẩm không khí (%) Số giờ
nắng
Trạm Ttb Txtb Tntb Tx Tn Lượng       (mm) Số ngày Trung
bình
Thấp nhất Giờ
Cầu 14 26.0 31.9 22.6 32.6 21.6 70.3 8 81 57 85.9
Đăk Nông 24.7 31.3 21.5 33.6 20.8 42.6 8 87 42 61.9
Đăk Mil 24.3 29.4 21.6 30.6 20.9 47.7 7 81 60 81.1
Đức Xuyên           162.9 6      
Đăk Mâm           112.8 8      
Đắk Drông           68.8 10      
Nâm N’Jang           89.2 10      
Quảng Sơn           110.4 10      
Đăk Rmăng           135.4 9      
Quảng Khê           68.4 9      
Kiến Đức           44.0 9      
Đăk Ngo           82.4 10      
ĐắkBukSo           156.8 10      
 
 
BẢNG SỐ LIỆU THỦY VĂN 10 NGÀY ĐẦU THÁNG 6 NĂM 2019
Trạm Sông Mực nước (cm)
Hmax Ngày Hmin Ngày Htb
Đăk Nông Đăk Nông 58770 01 58750 01 58762
Cầu 14 EaKrông 30287 02 30138 06 30236
Đức Xuyên Krông Nô 42457 02 42288 07 42387
 
 
DỰ BÁO THỦY VĂN 10 NGÀY GIỮA THÁNG 6 NĂM 2019
Trạm Sông Mực nước (cm) Lưu lượng (m3/s)
Hmax Hmin Htb Qmax Qmin Qtb
Đăk Nông Đăk Nông 58770 58745 58755 10.0 5.45 6.90
Cầu 14 EaKrông 30285 30140 30230 185 115 150
Đức Xuyên Krông Nô 42485 42300 42395 95.0 8.00 40.0
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Bình

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đăk Nông