BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT HUYỆN CƯ JUT ĐÊM 13 NGÀY 14 THÁNG 03 NĂM 2023

 
KHU VỰC THỜI TIẾT GIÓ NHIỆT ĐỘ CAO NHẤT
(Oc)
NHIỆT ĐỘ THẤP NHẤT
(Oc)
ĐỘ ẨM TRUNG BÌNH (%)
Thị trấn Ea T’ling Mây thay đổi, đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, không mưa. Đông đến Đông Bắc cấp 2-3, có lúc cấp 4 29-31 16-18 70-75
Xã Đăk Wil Mây thay đổi, đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, không mưa. Đông đến Đông Bắc cấp 2-3, có lúc cấp 4 29-31 16-18 70-75
Xã Ea Pô Mây thay đổi, đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, không mưa. Đông đến Đông Bắc cấp 2-3, có lúc cấp 4 29-31 16-18 70-75
Xã Nam Dong Mây thay đổi, đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, không mưa. Đông đến Đông Bắc cấp 2-3, có lúc cấp 4 29-31 16-18 70-75
Xã Đăk Drông Mây thay đổi, đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, không mưa. Đông đến Đông Bắc cấp 2-3, có lúc cấp 4 29-31 16-18 70-75
Xã Tâm Thắng Mây thay đổi, đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, không mưa. Đông đến Đông Bắc cấp 2-3, có lúc cấp 4 29-31 16-18 70-75
Xã Cư Knia Mây thay đổi, đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, không mưa. Đông đến Đông Bắc cấp 2-3, có lúc cấp 4 29-31 16-18 70-75
Xã Trúc Sơn Mây thay đổi, đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, không mưa. Đông đến Đông Bắc cấp 2-3, có lúc cấp 4 29-31 16-18 70-75
Cảnh báo: Gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh có thể gây gãy đổ cây cối và các biển hiệu, hàng quán ven đường, tốc mái các công trình nhà ở cũng như công cộng.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Ngọc Bảo

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đăk Nông