14:27 EDT Thứ sáu, 05/06/2020

Ảnh Radar

Ảnh mây vệ tinh

Trang nhất » Tin Tức » Dự báo mùa

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA TỈNH ĐĂK NÔNG

Thứ tư - 17/10/2018 02:10
 
1. DIỄN BIẾN KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN (Tháng 5 - 9/2018)
1.1 Khí tượng:
1.1.1 Nhiệt độ
Nhiệt độ không khí trung bình từ tháng 5 đến 9 ở mức xấp xỉ so với TBNN.
1.1.2 Lượng mưa:
Mùa mưa bắt đầu sớm hơn so với TBNN từ 10 – 15 ngày.
Lượng mưa các tháng 5, 8, 9 xấp xỉ và cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ; Riêng khu vực phía Bắc tỉnh thấp hơn.
Lượng mưa các tháng 6, 7 phổ biến thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ; Riêng khu vực phía Nam tỉnh cao hơn.
Mưa lớn tập trung vào tháng 8 và tháng 9.
1.1.3 Ẩm độ không khí:  
Độ ẩm trung bình từ tháng 5 đến 9 phổ biến từ 80 – 90% xấp xỉ so với TBNN.
1.1.4 Các hiện tượng khí tượng đặc biệt:
Từ tháng 5 đến giữa tháng 10/2018 đã xuất hiện 5 cơn bão và 6 ATNĐ hoạt động trên Biển Đông. Trong đó cơn bão số 2 (tên quốc tế là EWINIAR) nối với rãnh thấp đi qua Trung Bộ đã gây ra mưa vừa, mưa to cho các khu vực trên địa bàn tỉnh từ ngày 02 - 05/6; Với lượng mưa phổ biến từ 40.0 – 80.0mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Đăk Ru (109.6mm), Quảng Tín (102.6mm).
1.2 Thủy văn:
* Thời kỳ đầu vụ (tháng 5, 6 năm 2018): 
Trên sông Đăk Nông mực nước ít biến đổi vào thời kỳ đầu; thời kỳ giữa và cuối mực nước có dao động theo xu thế tăng từ 0.10 – 0.45m, có ngày mực nước ít biến đổi.
          Các sông EaKrông, Krông Nô mực nước dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện với biên độ từ 1.50 – 2.95m.
So với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ: Xấp xỉ đến cao hơn 0.25m; riêng sông Krông Nô thấp hơn từ 0.30 – 0.35m.
 
            * Thời kỳ giữa vụ (tháng 7, 8 năm 2018)
          Mực nước trên các sông, suối trên địa bàn tỉnh Đăk Nông trong tháng 7 năm 2018: Trên sông Đăk Nông mực nước ít biến đổi vào thời kỳ đầu; thời kỳ giữa và cuối mực nước có dao động theo xu thế tăng mạnh, xuất hiện lũ cao hơn 0.12m so với Báo động II.
          Trong tháng 8 mực nước trên sông Đăk Nông có xu thế giảm vào thời kỳ đầu; thời kỳ giữa và cuối mực nước có dao động theo xu thế tăng mạnh, tại trạm Thủy văn Đăk Nông xuất hiện lũ, với đỉnh lũ lúc 04h00’ ngày 19/8 là 590.34m thấp hơn 0.16m so với Báo động III.
          Các sông EaKrông, Krông Nô mực nước dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện với biên độ từ 0.85 – 2.95m.
So với mực nước TBNN cùng thời kỳ: Cao hơn từ 0.50 – 0.65m; riêng sông Krông Nô thấp hơn từ 0.15 – 0.80m.
* Thời kỳ cuối vụ (tháng 9, 15 ngày đầu tháng 10 năm 2018)
          Trong tháng 9, mực nước trên sông Đăk Nông có dao động với biên độ từ 0.40 – 1.05m. Thời kỳ cuối xuất hiện lũ thấp hơn 0.20m so với báo động II.
Trong 15 ngày đầu tháng 10, trên sông Đăk Nông mực nước dao động theo xu thế giảm chậm, với biên độ dao động từ 0.10 – 0.50m, có ngày mực nước ít biến đổi.
Các sông EaKrông, Krông Nô mực nước dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện với biên độ từ 1.15 – 3.50m;
So với mực nước TBNN cùng thời kỳ: Phổ biến cao hơn từ 0.15 – 0.65m; riêng sông Krông Nô thấp hơn từ 0.50 – 0.80m;
Dòng chảy trung bình các tháng ở mức xấp xỉ đến cao hơn từ 5 - 30%; Riêng tháng 8 cao hơn từ 20 – 75%; Cá biệt sông Krông Nô thấp hơn thấp hơn từ 20 – 45%.
2. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN (Tháng 11/2018 - 4/2019)
2.1 Khí tượng
2.1.1 Nhiệt độ
Nhiệt độ trung bình trong các tháng 11/2018- 4/2019 có khả năng cao hơn TBNN từ 0.5 - 1.00C.
2.1.2 Lượng mưa
Tổng lượng mưa thời kỳ từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2019 phổ biến từ 100 – 300mm, ở mức thấp hơn so với TBNN từ 20 – 40%. Các tháng 12/2018 và tháng 1 – 2/2019 phổ biến không mưa.
Mùa mưa 2018 có khả năng kết thúc sớm hơn so với quy luật nhiều năm từ 10 – 20 ngày.
2.1.3 Ẩm độ không khí: Độ ẩm không khí trung bình trong các tháng phổ biến từ 75 – 90% ở mức xấp xỉ so với TBNN.
2.1.4 Các hiện tượng khí tượng đặc biệt:
Dự báo từ nửa cuối tháng 10 đến hết năm 2018 còn có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 cơn bão, ATNĐ và có khoảng 1 cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta, tập trung ở khu vực Trung Bộ. Những tháng cuối năm 2018 nhiều khả năng hoạt động của bão và ATNĐ trên vùng biển phía Nam Biển Đông không nhiều như năm 2016 và 2017.
2.2 Thuỷ văn
Trên các sông suối thuộc vùng phía Nam tỉnh
Từ cuối tháng 10 đến tháng 11, trên các sông suối nhỏ có khả năng xuất hiện lũ 1-2 trận lũ nhỏ, với đỉnh lũ trên báo động I đến dưới báo động II;
Mùa cạn bắt đầu từ tháng 12/2018 đến đầu tháng 4/2019. Thời kỳ cạn kiệt nhất trong vụ khả năng xảy ra vào tháng 2 đến tuần đầu tháng 3.
Mực nước thấp nhất ở mức thấp hơn TBNN, xuất hiện vào tháng 2.
Trên các sông suối thuộc vùng phía Bắc và giữa tỉnh
Từ cuối tháng 10 đến tháng 11, trên sông Krông Nô do ảnh hưởng của điều tiết hồ chứa nên có khả năng xảy ra lũ nhỏ ở mức xấp xỉ đến cao hơn Báo động I.
Mùa cạn bắt đầu từ tháng 12 cho đến hết vụ. Thời kỳ cạn kiệt nhất trong vụ khả năng xảy ra vào tháng 2 đến hết tháng 3.
Do ảnh hưởng điều tiết của hồ thủy điện nên mực nước thấp nhất của trạm thủy văn Đức Xuyên có thể xuất hiện ở bất cứ tháng nào trong vụ. Riêng trạm Cầu 14 nằm trong vùng nước dâng của đập thuỷ điện Hoà Phú do vậy mực nước luôn đạt ở mức cao.
Mùa mưa năm 2018 khả năng kết thúc sớm, các tháng cuối mùa mưa lượng mưa đạt thấp hơn so với TBNN, vì vậy hạn hán, thiếu hụt nguồn nước cho sản xuất từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2019 trên địa bàn tỉnh ở mức cao.
Bản tin dự báo khí tượng, thủy văn thời hạn dài tiếp theo được phát hành vào ngày 16 tháng 12 năm 2018. Trường hợp có diễn biến thời tiết, thủy văn bất thường, Đài Khí tượng Thuỷ văn Đăk Nông sẽ có bản tin bổ sung. Đề nghị các cấp chính quyền địa phương và người dân cần theo dõi chặt chẽ các diễn biến của thời tiết để chủ động ứng phó và hạn chế tới mức thấp nhất hậu quả do thiên tai gây ra.
 
PHỤ LỤC
Bảng số liệu ktượng (tháng 5/2018 - 9/2018)
(Thống kê nhanh theo số liệu điện báo)
Yếu tố Trạm Tháng 5 So với TBNN Tháng 6 So với TBNN Tháng  7 So với TBNN Tháng 8 So với TBNN Tháng 9 So với TBNN
Lượng mưa (mm) Cầu 14 188.9 -69.4 132.7 -104.3 211.8 -10.3 144.5 -120.8 345.2 55.5
Đăk Mil 341.8 82.3 181.5 -46.4 149.0 -95.6 210.6 -54.7 367.0 75.0
Đăk Nông 284.1 16.6 332.1 5.9 341.0 -51.2 316.7 -136.7 305.0 -108.0
Nhiệt độ trung bình (OC) Cầu 14 25.7 -0.1 25.2 0.3 24.7 0.3 24.5 0.3 24.6 0.6
Đăk Mil 24.1 -0.2 23.7 0 23.6 0.3 23.1 -0.1 23.2 0.3
Đăk Nông 24.4 0.2 24.0 0.5 23.6 0.6 23.1 0.2 23.6 0.7
Ẩm độ trung bình
( % )
Cầu 14 83 -2 85 -1 87 -1 88 -2 89 -3
Đăk Mil 54 1 85 -1 87 -1 87 0 89 -2
Đăk Nông 85 0 87 -2 90 0 90 1 90 -2
 
 
Bảng thống kê đặc trưng mực nước của các tháng trong vụ
Đơn vị: cm
 
Tháng
Trạm
Đăk Nông Cầu 14 Đức Xuyên
Hmax Hmin Htb Hmax Hmin Htb Hmax Hmin Htb
5/2018 58800 58737 58771 30278 30110 30226 42610 42316 42471
6/2018 58839 58764 58795 30288 30127 30234 42626 42366 42518
7/2018 58962 58795 58857 30289 30146 30247 42634 42398 42562
8/2018 59034 58863 58915 30288 30201 30262 42654 42359 42555
9/2018 58937 58832 58866 30308 30191 30271 42706 42355 42602
Tính đến 15/10/2018 58850 58798 58817 30274 30140 30261 42617 42531 42609
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc Bình

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đăk Nông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 23

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 22


Hôm nayHôm nay : 5733

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 23989

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3317213