03:50 EST Thứ tư, 02/12/2020

Ảnh Radar

Ảnh mây vệ tinh

Trang nhất » Tin Tức » Dự báo mùa

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN THỜI HẠN MÙA TỈNH ĐĂK NÔNG

Thứ ba - 16/06/2020 03:49
I. DIỄN BIẾN KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN (Từ tháng 01 đến ngày 10/06/2020)
1.1 Khí tượng
1.1.1 Nhiệt độ:
Nhiệt độ không khí trung bình trong toàn vụ phổ biến đạt xấp xỉ và cao hơn so với TBNNCK, trong đó tháng 5 cao hơn nhiều so với TBNNCK ở mức 1.8 - 2.20C. Cá biệt tại Đăk Mil tháng 2 thấp hơn TBNNCK 0.70C.
1.1.2 Lượng mưa:
Tổng lượng mưa trong vụ ở mức xấp xỉ và thấp hơn so với TBNNCK từ 18 - 51% (TBNN của vụ từ 470.0 - 680.0 mm); Trong đó từ tháng 01 đến tháng 5 thấp hơn TBNNCK; Riêng 10 ngày đầu tháng 6 ở mức xấp xỉ và cao hơn so với TBNNCK.
1.1.3 Độ ẩm không khí:
Độ ẩm trung bình các tháng phổ biến ở mức xấp xỉ và thấp hơn so với TBNNCK.
1.2 Thủy văn
          Từ tháng 01 đến hết tháng 4/2020 mực nước và lưu lượng ở các sông suối nhỏ trên địa bàn tỉnh Đăk Nông dao động với biên độ mực nước từ 0.05 - 0.30m, theo xu thế giảm; Tình trạng cạn kiệt tại các suối nhỏ thuộc địa bàn các huyện: Krông Nô, Cư Jút, Đăk Mil, Đăk Glong và Tuy Đức diễn ra nghiêm trọng; Từ tháng 5 đến nửa đầu tháng 6/2020, mực nước và lưu lượng dao động theo xu thế tăng dần, tình trạng cạn kiệt và thiếu hụt nguồn nước giảm dần và kết thúc vào cuối tháng 5.
          Trên sông Đăk Nông (tại trạm TV Đăk Nông) mực nước và lưu lượng chịu ảnh hưởng của công trình cải tạo lòng sông ngay tại tuyến quan trắc; Trên các sông EaKrông (tại trạm TV Cầu 14) và sông Krông Nô (tại trạm TV Đức Xuyên) mực nước dao động theo chế độ vận hành của các hồ chứa thủy điện;
So với mực nước TBNN cùng thời kỳ: Phổ biến thấp hơn từ 0.10 - 0.65m;
Mực nước trên các hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện phổ biến ở mức thấp hơn mực nước dâng bình thường, chủ yếu tập trung ở các huyện Cư Jút, Krông Nô, Đăk Mil và Tuy Đức.
 
 
II. DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG, THỦY VĂN (Từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020)
2.1 Khí tượng
2.1.1 Nhiệt độ
- Nhiệt độ trung bình trong các tháng 7 - 12/2020 có khả năng đạt xấp xỉ và cao hơn từ 0.0 - 1.00C so với TBNNCK;
- Nhiệt độ cao nhất đạt 32 - 350C vào tháng 7, 8; Nhiệt độ thấp nhất có khả năng ở mức 11 -140C vào tháng 12.
2.1.2 Lượng mưa
- Tổng lượng mưa trong vụ khả năng đạt từ 1000.0 - 2200.0mm, phổ biến đạt xấp xỉ và cao hơn so với TBNNCK (TBNN từ 1000.0 - 1900.0mm). Trong đó từ tháng 7 đến tháng 9 đạt xấp xỉ và thấp hơn so với TBNNCK, tháng 10 đến tháng 12 có khả năng đạt xấp xỉ và cao hơn so với TBNNCK, mưa nhiều tập trung vào tháng 8 - 10.
- Mùa mưa năm 2020 có khả năng kết thúc muộn hơn so với quy luật TBNN vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11.
2.1.3 Độ ẩm không khí:
Độ ẩm không khí trung bình trong các tháng phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN và dao động từ 80 - 91%.
2.1.4 Các hiện tượng khí tượng nguy hiểm:
Mùa bão năm 2020 trên khu vực Biển Đông có xu hướng hoạt động muộn hơn so với TBNN. Dự báo, số lượng bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong năm 2020 có khả năng ở mức xấp xỉ so với TBNN. Cụ thể: có khả năng xuất hiện khoảng 11-13 cơn bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông và trong đó có khoảng 05 - 06 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam. Ở tỉnh Đăk Nông bão và ATNĐ, chủ yếu gây ra mưa vừa, mưa to trên diện rộng.
Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như: dông, sét kèm theo lốc xoáy và mưa đá, đặc biệt trong thời kỳ đầu mùa.
2.2 Thuỷ văn
Trên các sông suối thuộc khu vực phía Nam tỉnh
- Từ nửa cuối tháng  6 - 10/2020, mực nước và lưu lượng dao động theo xu thế tăng dần; Trên sông Đăk Nông có khả năng xuất hiện lũ với đỉnh lũ đạt từ báo động I đến báo động III; Từ tháng 11 - 12, mực nước dao động theo xu thế giảm dần.
- Số trận lũ xảy ra trong toàn vụ khoảng từ 3 – 5 trận, tập trung chủ yếu vào các tháng 7, 8, 9.
- Mực nước đỉnh lũ lớn nhất ở mức thấp hơn đỉnh lũ TBNN và cao đỉnh lũ năm 2019, xuất hiện vào tháng 9.
 
Trên các sông suối thuộc khu vực phía Bắc và giữa tỉnh
- Từ tháng 7 – 8/2020 mực nước trên các sông suối dao động theo xu thế tăng dần;
- Mùa lũ bắt đầu từ tháng 8 và kết thúc vào tháng 11;
- Số trận lũ xảy ra trong toàn vụ từ 1 - 3 trận, tập trung chủ yếu vào tháng 10 và tháng 11;
- Mực nước đỉnh lũ lớn nhất ở mức thấp hơn đỉnh lũ TBNN và cao hơn đỉnh lũ năm 2019, xuất hiện vào cuối tháng 10 đến nửa đầu tháng 11.
Trên một số các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở những nơi có địa hình đất dốc, địa chất yếu và ngập úng vùng thấp ven các sông suối. Đề nghị các cấp chính quyền địa phương và người dân cần theo dõi chặt chẽ các diễn biến của thời tiết, thủy văn nguy hiểm để chủ động phòng chống thiên tai và giảm thiểu tối đa thiệt hại./.
Bản tin tiếp theo phát ngày 16/8/2020.
PHỤ LỤC
Bảng 1: Số liệu ktượng (tháng 01 - 10/06/2020)
(Thống kê theo số liệu điện báo)
Yếu tố Trạm Năm 2020 So với TBNNCK
01 02 3 4 5 10 ngày đầu tháng 6 01 02 3 4 5 10 ngày đầu tháng 6
Lượng mưa (mm) Cầu 14 0.0 0.0 0.0 34.6 109.8 87.7 -2.4 -2.7 -25.9 -58.6 -148.5 -0.1
Đăk Mil 0.0 0.0 1.3 38.7 85.1 185.3 -4.0 -7.3 -45.4 -112.9 -174.4 105.9
Đăk Nông 0.0 0.4 123.8 132.7 138.3 167.8 -15.3 -34.5 21.8 -44.7 -129.2 77.5
Nhiệt độ trung bình
 (OC )
Cầu 14 22.3 22.7 26.3 26.7 28.0 26.3 1.0 0.7 1.6 0.5 2.2 1.0
Đăk Mil 20.9 20.8 25.1 24.8 26.1 24.1 1.2 -0.7 1.7 0.3 1.8 0.0
Đăk Nông 22.2 22.5 24.9 25.1 26.2 25.1 1.6 0.7 1.7 0.9 2.0 1.2
Ẩm độ trung bình
( % )
Cầu 14 76 70 68 70 73 80 -2 -3 -4 -3 -8 -4
Đăk Mil 77 74 71 74 76 83 -5 -3 -5 -4 -8 -3
Đăk Nông 75 70 75 77 82 84 -3 -5 -2 -4 -4 -4
 
Bảng 2: Thống kê đặc trưng mực nước của các tháng trong vụ
(Từ tháng 01/2020 - 10/6/2020)
Đơn vị: cm
 
Tháng
Trạm
Đăk Nông Cầu 14 Đức Xuyên
Hmax Hmin Htb Hmax Hmin Htb Hmax Hmin Htb
01 58767 58747 58755 30284 30099 30224 42278 42095 42174
02 58742 58728 58731 30285 30105 30206 42234 42107 42172
03 58743 58727 58732 30281 30127 30213 42277 42124 42186
04 58744 58732 58735 30278 30098 30192 42217 42087 42158
05 58776 58733 58739 30270 30113 30197 42251 42077 42158
10 ngày đầu tháng 6/2020 58760 58734 58746 30288 30104 30239 42216 42090 42149

Tác giả bài viết: Phạm Thị Thanh Nhạn

Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn Tỉnh Đăk Nông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34


Hôm nayHôm nay : 3781

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9637

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4588839